Zmluva č. 04972009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04972009
Dodávateľ:JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:113 862,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:113 862,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy