Zmluva č. 2008/120/006470/01780

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/006470/01780
Dodávateľ:Deloitte Advisory, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 586 926,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 211 295,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:624 369,20
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy