Zmluva č. 2008/120/001392/00629 2008/120/001332/00598 2008/120/001334/00600

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/001392/00629 2008/120/001332/00598 2008/120/001334/00600
Dodávateľ:Ing.Helena Polónyi Ing.Milan Pavlík - Kalipra Slovakia PP & Co, s.r.o., Ing.Lucia Veselská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb (Rámcová zmluva)
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 606,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 606,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR
Poznámka:Na požiadanie Ing. Heleny Polónyi uvádzame jej vyplatenú čiastku vo výske 7141,20 €

Prílohy