Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
24/2007 SOFTIP, a. s. Licenčná zmluva č. 2027063 39 489 1 675 SÚTN 16.10.2007 hradené z vlastných zdrojov
130/003/2003 Softline Services, s. r. o. Kúpna zmluva N-1/2003 24 213 24 213 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 20.01.2003 07.02.2003 Suma v Sk s dph: 729 453,00
130/109/2010 Solutioneers´legal s. r. o. Zmluva 33 320 0 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 22.12.2010 31.12.2010
2010/110/001589/00810 STORIN, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 35 581 1 178 ÚNMS SR 12.03.2010 31.12.2010 Mesačná sadzba 196,35 €
2009/300/008203/00825 SUNBIT COMPANY, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 35 700 9 600 ÚNMS SR 01.11.2009 31.10.2011 Celková čiastka = fin. limit
VZ065/2008 ŠEVT, a. s. Rámcová dohoda 69 808 10 000 ÚNMS SR 18.08.2008 18.08.2010 Celková čiastka = fin. limit
09/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Čiastková kúpna zmluva číslo 119042007/123 uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 43 862 0 SÚTN 18.04.2007 01.06.2007 2 motorové vozidlá/hradené z vlastných zdrojov
23/2009 ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 26 020 0 SÚTN 31.08.2009 10.09.2009 hradené z vlastných zdrojov
06623008 Štefan Kolesár Zmluva o dielo 6 651 0 SMÚ 03.12.2008 03.01.2009
01610010 TeamPrevent s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 880 1 720 SMÚ 26.02.2010 28.02.2011
06570006 Tectra s.r.o. Kúpna zmluva 22 907 0 SMÚ 06.11.2006 15.12.2006
21/2006 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Certifikačný orgán CERTICOM j činnosti č. 15060124 6 952 0 SÚTN 13.10.2006 31.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
32/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti č. 15090183 uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 2 618 2 618 SÚTN 02.11.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
31/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva č. 15090184 uzatvorená podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka 132 132 SÚTN 31.10.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
30/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva č. 15090178 o kontrolnej činnosti, uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 5 236 0 SÚTN 26.10.2009 27.10.2009 hradené z vlastných zdrojov
07470009 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Zmluva 24 850 0 SMÚ 30.06.2009 30.07.2009
22/2006 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Zmluva o spolupráci č. 01/300/2006 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 z. č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 2 059 0 SÚTN 05.10.2006 13.10.2006 hradené z vlastných zdrojov
02270008 TECHNISERV, s.r.o. Zmluva o dielo 19 296 0 SMÚ 07.07.2008 29.07.2008
06870008 TECHNISERV, s.r.o. Zmluva o dielo 6 153 0 SMÚ 10.12.2008 31.12.2008
09940009 Tenzona Bratislava, s.r.o. Kúpna zmluva 39 852 0 SMÚ 05.10.2009 18.12.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>