Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
A1/2008/000245/00148 IMH, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 37 688 0 ÚNMS SR 03.12.2007 19.12.2007
130/177/2007 IMP Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo 37 526 0 ÚNMS SR 10.09.2007 11.10.2007
A1/2007/009292 IMPA Šamorín Kúpna zmluva č. 25 59 749 0 ÚNMS SR 23.11.2007 21.12.2007
09/2008 Ing. Arch. Peter Novotný Zmluva o dielo 2 344 0 SÚTN 04.07.2008 30.09.2008 hradené z vlastných zdrojov
15/2010 Ing. Juraj Olbřímek, PhD. Ing. Mária Bellová, PhD. Doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. Prof. Ing. Anton Osvald, PhD. Vydavateľská zmluva č. 01/2010 5 000 0 SÚTN 18.02.2010 29.03.2010 hradené z vlastných zdrojov
06170006 Ing. Petr Šimeček - RDS Kupní smlouva 110 703 0 SMÚ 04.10.2006 08.12.2006
23/2007 Ing. Zuzana Nemečková, daňový poradca, osvedčenie 810/2006 Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.) 37 526 0 SÚTN 15.10.2007 05.11.2007 hradené z vlastných zdrojov
2008/120/001392/00629 2008/120/001332/00598 2008/120/001334/00600 Ing.Helena Polónyi Ing.Milan Pavlík - Kalipra Slovakia PP & Co, s.r.o., Ing.Lucia Veselská Zmluva o poskytnutí služieb (Rámcová zmluva) 78 607 0 ÚNMS SR 15.02.2008 31.12.2009 Na požiadanie Ing. Heleny Polónyi uvádzame jej vyplatenú čiastku vo výske 7141,20 €
18/2008 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 361/08/910 o vzájomnom poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 774 0 SÚTN 10.12.2008 10.03.2009 hradené z vlastných zdrojov
13/2009 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 40/09/910 o vzájomnom poskytovaní služieb 357 0 SÚTN 09.04.2009 31.01.2010 hradené z vlastných zdrojov
19/2010 INCHEBA, a. s. Zmluva č. 172/10/910 o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 357 357 SÚTN 26.02.2010 10.10.2010 hradené z vlastných zdrojov
A1/2006/007972 INTERAUDIT Trenčín, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 63 201 0 ÚNMS SR 20.10.2006 20.11.2006
130/175/2007 INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 38 711 0 ÚNMS SR 07.06.2007 31.08.2007
22/2007 INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 1 975 0 SÚTN 20.09.2007 28.02.2008 hradené z vlastných zdrojov
05/2008 INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o. Zmluva o poskytnutí služieb 16 805 6 724 SÚTN 11.03.2008 31.12.2010 hradené z vlastných zdrojov
2008/120/004951/01780 IRIDUM, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 11/06/2008 43 094 0 ÚNMS SR 23.06.2008 23.07.2008
26/2007 Iveta Jágerská - ARES Zmluva uzatvorená podľa § 262 a násl. Obchodného zákonníka 4 385 664 SÚTN 01.11.2007 hradené z vlastných zdrojov
04972009 JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o. Zmluva o dielo 113 863 0 SMÚ 24.06.2009 30.09.2009
00190007 JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o. Zmluva o dielo 44 424 0 SMÚ 24.01.2007 31.12.2007
04010008 JUDr. Alžbeta Štrpková, advokát Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 53 649 SMÚ 01.09.2008 31.12.2010 hodinová sadzba 26,55 €