Zmluva č. A1/2007/009292

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2007/009292
Dodávateľ:IMPA Šamorín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 25
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 749,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 749,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy