Zmluva č. 26/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:26/2007
Dodávateľ:Iveta Jágerská - ARES
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva uzatvorená podľa § 262 a násl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 384,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 384,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:664,35
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy