Zmluva č. 130/177/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/177/2007
Dodávateľ:IMP Consulting, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 525,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 525,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy