Zmluva č. 19/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2010
Dodávateľ:INCHEBA, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 172/10/910 o vzájomnom poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:357,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:357,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:357,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy