Zmluva č. 13/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2009
Dodávateľ:INCHEBA, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 40/09/910 o vzájomnom poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:357,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:357,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy