Zmluva č. 2008/120/004951/01780

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008/120/004951/01780
Dodávateľ:IRIDUM, spol. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 11/06/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 309,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:43 094,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy