Zmluva č. A1/2006/007972

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A1/2006/007972
Dodávateľ:INTERAUDIT Trenčín, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:63 201,22
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:63 201,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy