Zmluva č. 18/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2008
Dodávateľ:INCHEBA, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 361/08/910 o vzájomnom poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:773,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:773,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy