Zmluva č. 05/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2008
Dodávateľ:INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 081,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 804,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 723,50
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy