Zmluva č. 04010008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04010008
Dodávateľ:JUDr. Alžbeta Štrpková, advokát
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:26,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:649,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ
Poznámka:hodinová sadzba 26,55 €

Prílohy