Zmluva č. 15/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2010
Dodávateľ:Ing. Juraj Olbřímek, PhD. Ing. Mária Bellová, PhD. Doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. Prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vydavateľská zmluva č. 01/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy