Zmluva č. 130/175/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:130/175/2007
Dodávateľ:INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 710,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 710,75
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:ÚNMS SR

Prílohy