Zmluva č. 09/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2008
Dodávateľ:Ing. Arch. Peter Novotný
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 344,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 344,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy