Zmluva č. 22/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/2007
Dodávateľ:INTERAUDIT UNIVERZAL, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 975,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 975,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy