Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
39/2009 CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti Licenční smlouva 386 386 SÚTN 21.12.2009 20.11.2012 hradené z vlastných zdrojov
32/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Zmluva o kontrolnej činnosti č. 15090183 uzavretá podľa § 591 Obchodného zákonníka 2 618 2 618 SÚTN 02.11.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
07320008 PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva 65 445 0 SMÚ 08.12.2008 31.12.2008
07522008 D-Ex Limited spol. s r.o. Kúpna zmluva 3 389 0 SMÚ 17.12.2008 31.01.2009
07722008 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 48 744 0 SMÚ 15.12.2008 31.01.2009
00972009 PYROVAL s.r.o. Zmluva o dielo 15 577 0 SMÚ 18.02.2009 30.06.2009
01010009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 19 900 0 SMÚ 11.02.2009 31.03.2009
01470009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01570009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01670009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01770009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
01870009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 8 0 SMÚ 16.12.2008 01.01.2009
31/2009 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM Licenčná zmluva č. 15090184 uzatvorená podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka 132 132 SÚTN 31.10.2009 30.10.2012 hradené z vlastných zdrojov
01970009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1 0 SMÚ 19.12.2008 01.01.2009
02923009 Sensus Metering Systems, a.s. Kúpna zmluva 57 477 0 SMÚ 24.04.2009 30.05.2009
03670009 Human Progress Centre s.r.o. Zmluva o dielo (základná dohoda o spolupráci) 35 040 0 SMÚ 15.05.2009 30.07.2009
04270009 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Kúpna zmluva 14 378 0 SMÚ 01.06.2009 10.06.2009
04972009 JOHNSON CONTROLS INT´L s.r.o. Zmluva o dielo 113 863 0 SMÚ 24.06.2009 30.09.2009
07470009 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Zmluva 24 850 0 SMÚ 30.06.2009 30.07.2009
07522009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 85 441 0 SMÚ 16.07.2009 16.08.2009
07770009 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Zmluva o zabezpečení zamestnaneckého stravovania 28 356 0 SMÚ 27.07.2009 31.03.2010
07870009 ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o. Zmluva o dielo 33 471 0 SMÚ 29.07.2009 08.09.2010
07910009 ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o. Právne služby v súvislosti s riešením komplexnej problematiky vysporiadania vzťahov medzi SMU a BIONT / Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb 15 681 0 SMÚ 17.07.2009 31.12.2009
25/2006 Andrea Lackovičová - Lana Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 4 276 0 SÚTN 29.09.2006 30.11.2006 hradené z vlastných zdrojov
09140009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 10 755 0 SMÚ 21.08.2009 09.10.2009
09221009 ATest, s.r.o. Kúpna zmluva 6 021 0 SMÚ 11.08.2009 30.10.2009
09640009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 35 755 0 SMÚ 02.09.2009 02.10.2009
09940009 Tenzona Bratislava, s.r.o. Kúpna zmluva 39 852 0 SMÚ 05.10.2009 18.12.2009
11072009 BARYT s.r.o. Zmluva o dielo 15 252 0 SMÚ 12.10.2009 20.12.2009
11122009 METTLER-TOLEDO s.r.o. Kúpna zmluva 41 531 0 SMÚ 13.10.2009 13.02.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 >>