Zmluva č. 01870009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01870009
Dodávateľ:KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:7,77
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7,77
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy