Zmluva č. 11072009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11072009
Dodávateľ:BARYT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 252,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 252,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SMÚ

Prílohy