Zmluvy za Úrad pre reguláciu sieťových odvetví


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
25/2006 AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody 10 640 0 ÚRSO SR 12.10.2006 28.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h
31/2006 EFINA a.s. Analýza regulovaných poplatkov v plynárenstve ... 15 042 0 ÚRSO SR 06.11.2006 16.12.2006
06/2010 H.O.P. s.r.o. Zmluva o servise autoparku 35 699 8 055 ÚRSO SR 13.04.2010 13.04.2012 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).
07/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky - Doxx 96 500 7 151 ÚRSO SR 21.04.2010 21.10.2012
09/2010 Ing. Milan Hargaš Konzultačné služby v oblasti plynárenstva 0 12 000 ÚRSO SR 01.07.2010 06.01.2011 30 €/hod.
10/2007 FULL SERVIS s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku LCD monitorov 13 582 0 ÚRSO 02.10.2007 31.12.2007
11/2007 PC PROMPT s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku notebookov 17 923 0 ÚRSO SR 27.06.2007 31.12.2007
11/2009 eDevelopment s.r.o. Rozšírenie IS - Evidencia kontrolnej činnosti 3 094 0 ÚRSO SR 18.06.2009 17.08.2009
14/2007 STU Bratislava, FEI Štandardy kvality 53 326 0 ÚRSO SR 17.09.2007 31.10.2007
14/2008 eDevelopment s.r.o. Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS 9 875 0 ÚRSO SR 22.05.2008 31.12.2008 Financované z ESF
15/2008 DIMANO a s. Zmluva o realizácii školenia za účelom získania ECDL 28 862 0 ÚRSO SR 02.06.2008 30.11.2008 Financované z ESF.
22/2007 DECODOM s.r.o. Kúpna zmluva - Nábytok - OP Martin 17 599 0 ÚRSO 27.11.2007 27.12.2007 Dodávka nábytku pre OP Martin.
33/2006 MIP, s.r.o. Renovácia tonerových náplní 15 935 0 ÚRSO SR 19.12.2006 21.12.2008
25/2008 ÚEOS-Komercia a.s. Príloha vyhlášky ÚRSO o spôsobe vedenie oddelenej evidenice 37 921 0 ÚRSO SR 11.11.2008 15.12.2008
32/2006 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva na dodávku stravných lístkov 0 0 ÚRSO 08.01.2007 08.01.2009
08/2007 EFINA a.s., Potočná 42, Sklaica Návrh zmien sekundárnej legislatívy vyplývajúcich z prijatia zákona č. 107/2007 Z.z. 11 455 0 ÚRSO 17.04.2007 30.05.2007
07/2007 ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Korekcia na všeobecnú hodnotu preceňovaného majetku SPP-distribúcia, a.s. 0 0 ÚRSO 22.03.2007 15.05.2007
03/2007 ORCO s.r.o., Zákamenné 60, Zákamenné Rekonštrukcia priestorov úradu 36 093 0 ÚRSO 22.05.2007 22.07.2007 Dodatok zo dňa 10.12.2007, úprava iných priestorov nezaradených do pôvodnej zmluvy + dodávka nábytku.
05/2007 Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava Návrh na úpravu prevádzkového poriadku SEPS, a.s. v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z. z. a zavedenia vnútrodenného trhu s elektrinou 13 035 0 ÚRSO 28.03.2007 30.06.2007
06/2007 IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006. 14 247 0 ÚRSO 11.04.2007 11.07.2007 Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.
1 2 3 4 >>