Zmluva č. 15/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2008
Dodávateľ:DIMANO a s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o realizácii školenia za účelom získania ECDL
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 861,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 861,61
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR
Poznámka:Financované z ESF.

Prílohy