Zmluva č. 22/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/2007
Dodávateľ:DECODOM s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Nábytok - OP Martin
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 822,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 777,00
Celková dohodnutá čiastka:17 599,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Dodávka nábytku pre OP Martin.

Prílohy