Zmluva č. 09/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2010
Dodávateľ:Ing. Milan Hargaš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Konzultačné služby v oblasti plynárenstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 000,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR
Poznámka:30 €/hod.

Prílohy