Zmluva č. 11/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2007
Dodávateľ:PC PROMPT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodávku notebookov
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 923,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 923,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR

Prílohy