Zmluva č. 06/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2007
Dodávateľ:IQ DESIGN studio s.r.o., Radlinského 51, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2006.
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 204,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 043,00
Celková dohodnutá čiastka:14 247,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO
Poznámka:Dodatok - zvýšenie ceny kvôli zvýšeniu počtu strán oproti pôvodnému zadaniu.

Prílohy