Zmluva č. 14/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2007
Dodávateľ:STU Bratislava, FEI
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Štandardy kvality
Zmluvne dohodnutá čiastka:53 326,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53 326,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR

Prílohy