Zmluva č. 05/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2007
Dodávateľ:Sféra a.s., Vlastenecké nám, 10, 851 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh na úpravu prevádzkového poriadku SEPS, a.s. v dôsledku prijatia zákona č. 107/2007 Z. z. a zavedenia vnútrodenného trhu s elektrinou
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 035,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 035,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy