Zmluva č. 25/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2006
Dodávateľ:AK JUDr. Jaroslav Ružička, CSc.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zastupovanie URSO vo veci náhrady škody
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 640,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 640,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú - vypovedaná 28.9.2007; hodinová sadzba 304,- €/h

Prílohy