Zmluva č. 32/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2006
Dodávateľ:DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na dodávku stravných lístkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy