Zmluva č. 07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07/2007
Dodávateľ:ÚEOS-Komercia a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Korekcia na všeobecnú hodnotu preceňovaného majetku SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 800,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy