Zmluva č. 14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008
Dodávateľ:eDevelopment s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o realizácii školení na aplikácie IS
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 875,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 875,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR
Poznámka:Financované z ESF

Prílohy