Zmluva č. 06/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2010
Dodávateľ:H.O.P. s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o servise autoparku
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 699,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 699,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 055,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov, maximálne však do výšky limitu stanoveného zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pre použitú metódu verejného obstarania (do 35699€).

Prílohy