Zmluva č. 10/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10/2007
Dodávateľ:FULL SERVIS s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva na dodávku LCD monitorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 582,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 582,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO

Prílohy