Zmluva č. 25/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2008
Dodávateľ:ÚEOS-Komercia a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Príloha vyhlášky ÚRSO o spôsobe vedenie oddelenej evidenice
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 920,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 920,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR

Prílohy