Zmluva č. 33/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/2006
Dodávateľ:MIP, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Renovácia tonerových náplní
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 935,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 935,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Objednávateľ:ÚRSO SR

Prílohy