Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2010/50003 Alena Luptáková, Professional Information & Reception Service Zmluva o zabezpečení informátorskej služby 32 906 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2010 31.10.2011 subjekt nie je platcom DPH
IU/2009/50001 Branislav Čerňanský - PRAMANG, Táborská 16, 821 04 Bratislava Zabezpečenie prania a žehlenia textílií IUVENTY (objekt Búdková 2 a Karloveská 64) 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.01.2009 31.12.2011 platby podľa cenníka
IU/2010/70166 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Zabezpečenie poskytnutia reklamného vysielania pre Iuventa vo vysielaní FUN Rádia za podmienok uvedených v tejto zmluve 30 294 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.01.2011 31.12.2011
IU/2008/50001 GAS-Plynoservis, Lúč na Ostrove 65, 930 03 Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, plynových a tlakových zariadení 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.01.2008 31.12.2011 platby podľa cenníka
IU/2009/70049 Havlík Vladimí, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava Údržba zelene v areáloch IUVENTY (objekty Búdková 2 a Karloveská 64) 24 500 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2009 15.11.2010 subjekt nie je platcom DPH
IU/2007/70087 Ing. Igor Mass, Vajnorská 60, 831 04 Bratislava Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 20.09.2007 31.12.2010 subjekt nie je platcom DPH
platby podľa cenníka
IU/2007/70111 Ing. Ján Vicena, Nová 130, 900 31 Stupava Odstraňovanie nedostatkov na elekttickej inštalácii, prípadne elektroinštalačné práce menšieho rozsahu 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 19.12.2007 31.12.2010 subjekt nie je platcom DPH
platby podľa cenníka
IU/2008/70064 ISS Security, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava Zabezpečenie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (objekt Karloveská 64) 143 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.06.2008 31.05.2012 cena za jednu osobohodinu
IU/2009/70009 MiHi.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča Dodávka kancelárskeho, dezinfekčného a čistiaceho materiálu 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.01.2009 31.12.2010 platby podľa cenníka
IU/2010/70174 Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava Poskytovanie strážnej služby v mieste výkonu služby (Areál IUVENTA, Búdková cesta 2 v Bratislave) 6 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.01.2011 31.12.2011 Suma s DPH /1 Hodina /1 Pracovník
IU/2009/70123 ORGA-TRADE, a.s., Račianska 188, 831 02 Bratislava Dodávka služieb pre dohodnuté zariadenia počítačovej siete 298 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 09.12.2009 08.12.2011 zmluvne dohodnutá mesačná platba
IU/2010/50013 Remones s.r.o., Kostolné 27, 916 13 Výkon pozáručného servisu a kontroly na zariadení EPS v zmysle STN 342710, EN 54 a vyhl. 726/2002 Z.z. 1 105 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.10.2010 30.09.2014 Cena je za výkon jednej odbornej prehliadky (odborná skúška a troch štvrťročních kontrol /servis/)
Subjekt nie je platcom DPH.
IU/2008/50010 REVYX, s.r.o., Vígľašská 13, 851 07 Bratislava Vykonanie zimnej údržbu v IUVENTE (objekt Búdková 2) 0 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.12.2008 31.03.2011 platby podľa cenníka
IU/2008/70031 RHAPIS Kramáre s.r.o., Stromová 38, 811 03 Bratislava Vykonanie odbornej starostlivosti rastlín pestovaných v substráte (objekt Karloveská 64) 2 086 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2008 31.03.2012
IU/2008/70030 RHAPIS Kramáre s.r.o., Stromová 38, 811 03 Bratislava Vykonanie odbornej starostlivosti rastlín pestovaných v substráte (objekt Búdková 2) 4 527 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2008 31.03.2012
IU/2009/70076 SERVEL, s r.o., Dolný Val 1523/5, 010 01 Žilina Poskytovanie upratovacích služieb v objekte IUVENTA, Búdkova 2 v Bratislave 34 653 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.06.2009 30.09.2010
IU/2010/70153 SERVEL, s r.o., Dolný Val 1523/5, 010 01 Žilina Upratovačské a čistiace služby v priestoroch IUVENTY, Búdková cesta 2 (Hlavná budova, Biely dom, Ubytovňa) 29 952 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.10.2010 01.10.2012 Zmluva uzatvorená na dobu určitú 24 mesiacov. Cena je za celé obdobie platnosti zmluvy bez DPH.
IU/2009/70003 STUDENT SERVICES, s r.o., Gercenová 23, 851 01 Bratislava Poskytovanie upratovacích služieb v objekte IUVENTA, Búdkova 2 v Bratislave 1 858 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 15.01.2009 Zmluvne dohodnutá mesačná platba. Cena nad rámec zmluvy (1hod./5,50€)