Zmluva č. IU/2009/70049

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/70049
Dodávateľ:Havlík Vladimí, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Údržba zelene v areáloch IUVENTY (objekty Búdková 2 a Karloveská 64)
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:subjekt nie je platcom DPH

Prílohy