Zmluva č. IU/2008/50001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50001
Dodávateľ:GAS-Plynoservis, Lúč na Ostrove 65, 930 03
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, plynových a tlakových zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:platby podľa cenníka

Prílohy