Zmluva č. IU/2009/70076

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/70076
Dodávateľ:SERVEL, s r.o., Dolný Val 1523/5, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie upratovacích služieb v objekte IUVENTA, Búdkova 2 v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 652,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 652,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy