Zmluva č. IU/2008/50010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50010
Dodávateľ:REVYX, s.r.o., Vígľašská 13, 851 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie zimnej údržbu v IUVENTE (objekt Búdková 2)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:platby podľa cenníka

Prílohy