Zmluva č. IU/2009/70123

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/70123
Dodávateľ:ORGA-TRADE, a.s., Račianska 188, 831 02 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služieb pre dohodnuté zariadenia počítačovej siete
Zmluvne dohodnutá čiastka:297,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:297,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:zmluvne dohodnutá mesačná platba

Prílohy