Zmluva č. IU/2007/70111

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/70111
Dodávateľ:Ing. Ján Vicena, Nová 130, 900 31 Stupava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odstraňovanie nedostatkov na elekttickej inštalácii, prípadne elektroinštalačné práce menšieho rozsahu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:subjekt nie je platcom DPH
platby podľa cenníka

Prílohy