Zmluva č. IU/2010/70174

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/70174
Dodávateľ:Ochranná služba s.r.o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie strážnej služby v mieste výkonu služby (Areál IUVENTA, Búdková cesta 2 v Bratislave)
Zmluvne dohodnutá čiastka:5,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:Suma s DPH /1 Hodina /1 Pracovník

Prílohy