Zmluva č. IU/2008/70031

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70031
Dodávateľ:RHAPIS Kramáre s.r.o., Stromová 38, 811 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie odbornej starostlivosti rastlín pestovaných v substráte (objekt Karloveská 64)
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 848,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:236,96
Celková dohodnutá čiastka:2 085,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy