Zmluva č. IU/2010/70153

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/70153
Dodávateľ:SERVEL, s r.o., Dolný Val 1523/5, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovačské a čistiace služby v priestoroch IUVENTY, Búdková cesta 2 (Hlavná budova, Biely dom, Ubytovňa)
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 952,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 952,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:Zmluva uzatvorená na dobu určitú 24 mesiacov. Cena je za celé obdobie platnosti zmluvy bez DPH.

Prílohy