Zmluva č. IU/2009/50001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/50001
Dodávateľ:Branislav Čerňanský - PRAMANG, Táborská 16, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie prania a žehlenia textílií IUVENTY (objekt Búdková 2 a Karloveská 64)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:platby podľa cenníka

Prílohy