Zmluva č. IU/2008/70064

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70064
Dodávateľ:ISS Security, spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (objekt Karloveská 64)
Zmluvne dohodnutá čiastka:142,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:cena za jednu osobohodinu

Prílohy